Lucia i Skelund kirke

Børn og ledere i FDF har sagt ”ja” til at lave Luciaoptog i Skelund kirke på Luciadag, der falder tirsdag den 13. december.

Vi kan alle sammen glæde os til børnenes stemningsfulde sang, de levende lys, de smukke dragter.

Fakkeltog og gudstjeneste:
Arrangementet begynder nede ved FDFs mødelokale i Den Bette Skole på Elkærvej, hvor børnene samles og vil gå i fakkeltog op til kirken, hvor der så holdes Luciagudstjeneste. Efter gudstjenesten holdes åbent hus i præstegården med gløgg og æbleskiver.

I forbindelse med gudstjeneste er der væbneroptagelse i FDF, en gammel tradition der nu forsøges genoptaget i Skelund-Veddum kredsen.

Væbneroptagelse og FDF-idealer:
I 1922 indførte FDF væbnerløfterne som obligatoriske for væbnereleverne, der efter at have bestået forskellige prøver skulle aflægge løfterne. Først da kunne de kalde sig væbnere.

I Skelund-Veddum kredsen vil man nu prøve at tage den gamle tradition op, idet man mener, at det er godt at blive mindet om betydningen af at leve et ”ordentligt” liv.

Højtideligt lyder løfterne:
• Som væbner vil jeg kæmpe for altid at være ren og sand.
• Som væbner vil jeg fri og villig gøre min pligt i mit hjem og min gerning i FDF og vort land.
• Som væbner vil jeg stræbe efter altid at have en god samvittighed overfor mennesker og overfor GUD!

I FDF forsøger vi – ved siden af at give de unge en masse gode oplevelser og færdigheder gennem leg og fantasi – at påvirke dem til at have nogle sunde grundholdninger som en god platform at bygge deres liv på. Her tænkes f.eks. på det kristne livssyn, der ligger til grund for FDFs formål. I FDF mener vi nemlig, at mennesker har brug for et udgangspunkt for deres pejling i livet, og vi mener, at kristendommen er det bedste udgangspunkt herfor, fordi det så klart sætter os i sammenhæng både med andre mennesker og med den verden, som vi lever i.

Vi glæder os til at se jer.

Åbent hus i Præstegården:
Efter gudstjenesten i kirken er der åbent hus i Skelund Præstegård, hvor der bliver serveret gløgg og æbleskiver – kaffe / te eller saftevand.

Også her er I alle velkommen.

FDF i Skelund-Veddum
Skelund Menighedsråd
Bente og Finn Carpentier

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *