Borgermøde om købmandslukningen pr. 1. marts 2012

 

Til borgermødet den 18. august 2011 var der mødt godt 60 borgere og købmandskunder.

Skelund Landsbyforening´s formand Jess Laursen bød velkommen og indledte med information om de faktiske forhold omkring købmandens situation lige nu, samt de fakta der er omkring Susanne Buus´s beslutning om at lukke SPAR købmanden fra marts 2012.  

Og fakta er, at omsætningen er faldet markant det seneste års tid, hvilket også har smittet af på indtjeningen, og sker der ikke en lige så markant ændring i opadgående retning, kan det ikke forsvares at drive forretningen videre.

Jan Vestergård tog over som dirigent og styrede den gode spørgelyst samt  diskussionerne der opstod omkring holdningerne til den udfordring vi står overfor.

Der var mange gode forslag til løsninger, som blev ført til referat.

“Det er oplagt, at der skal arbejdes fra alle sider med at finde en løsning”.. var et af budskaberne, og flere udsendte en kraftig appel om, at alle lægger meget mere handel i købmandsbutikken, således at vi styrke butikken indefra. Og så var alle enige om, at vi mangler at få bedre fat i børnefamilierne.

Der var faktisk ikke meget snak om priserne i Spar, som udmærket kan konkurrere med de omkringliggende dagligvareforretninger, men der var en del snak om hvad der evt. kunne gøres bedre set med kundeøjne. Susanne Buus (red: Købmanden), der deltog i borgermødet, kommenterede med at hun meget gerne vil have kommentarer fra kunderne, både med forslag til hvad der kan gøres bedre, men især med kundernes ønsker og behov for varer.

Generelt var der på mødet enighed om, at vi stadig skal have en købmand i Skelund!

Der kom så mange forslag frem, at der også blev nedsat en arbejdsgruppe som senere vil præsentere et oplæg til, hvad vi kan gøre. Og dette bliver fremlagt ved nyt borgermøde på Skelund skole torsdag den 22. september 2011.

Arbejdsgruppen består af: Aksel Christensen, Anette Ramskov, Susanne Høgh, Bodil Christensen og Annie Sørensen

Vi ser frem til det nye møde

På vegne af Skelund Landsbyforening

Jess V Laursen

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *