Så er skoven i den gamle sandgrav en realitet!

Skelund Skole stillede fredag formiddag med 100 elever og en håndfuld lærere til at styre tropperne, da eleverne skulle igangsættes med tilplantningen af den gamle sandgrav på Mølbakvej.

Udfordringen var stor med en undergrund, hvor det ikke er mulden der dominerer, men i stedet en masse sten – både dem der skal være der og dem der ikke burde være der – men ”ungerne” var ligeglade med denne udfordring og kastede sig over graveriet med stor iver. Efter 1½ time var energien brugt, men inden turen gik retur til Skolen blev den tanket op igen via sodavand til alle, som Andelskassen havde været så venlig at sponsorere til dagen.

Mange af de 900 træer kom i jorden med elevernes hjælp, men efterfølgende gik de voksne der var mødt op, i gang med at få de resterende i jorden indenfor de afmærkede områder, som i øvrigt var afsat af skovkyndige lokale eksperter.

Plantningen fortsatte søndag og både ”tordenskjolds” soldater samt nogle nye ildsjæle mødte op, således at weekenden kunne ende med at ca. 600 små spirende træer nu blot venter på, at tiden skal få dem op i en størrelse, så skoven også kan ses!

De øvrige 300 er parkeret i jorden til senere plantning i Skelund, når plantegruppen har besluttet sig for steder, hvor det kunne være relevant. Og her kunne du – borger i Skelund – give dit besyv med!

Ring til Jess eller det medlem af landsbyforeningens bestyrelse som du kender, og kom med dit forslag, men gerne snart da træerne måske pludselig er i jorden forskellige steder inden dit geniale forslag kommer til gruppens kendskab.

I byrummet vil du også møde 4 store plantekasser, hvor der i hver vil være plantet en flot Søjle Eg og disse kasser har den store fordel, at de kan flyttes rundt i byen, alt efter formålet som kunne være markedsdage og mærkedage i Bette skolen eller midtpunkt.

Hjælp os alle med at passe på dem!
Vejret var med os denne weekend og det eneste der manglede var en fysioterapeut, der kunne have hjulpet med at afhjælpe de ømme muskler og rygstykker, som året første rigtige forårsplantedag førte med sig.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *