Formandens beretning

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 21 marts 2011 i Den Bette Skole

Formandens beretning

Velkommen til alle jer

Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn – Skelund er en aktiv by med mange dejlige mennesker, natur, foreninger og erhverv.

Mulighederne spænder bredt fra tennis, gymnastik, badminton, fodbold i flere serier og et dejligt stadion med klubhus der de senere år har gennemgået en forvandling.

I år er der som noget helt nyt arrangeret Zumba i hallen, til stor glæde for byens ”piger”. Den Bette skole er igen, med sit store program, med lokalhistorisk forening og med undervisning hver mandag eftermiddag, en central dynamo for mange mennesker.

Vi har noget af Danmarks reneste vand. Skelund Midtpunkt med fredags åbent for alle. Vi har frisør, købmand, blomster og el-forretning, maskinværksted, Stald Solgården, murer og entreprenør forretninger, autoværksteder, tankstation, reklamefirmaer, konsulenter, aftenskole, skole, kirke, lægehus, skove og meget mere.

Der er således rig mulighed for alle, også nye tilflyttere, for at bruge byen og alle de faciliteter der findes – kom og vær med – og er du i tvivl – så snak med Skelund Landsbyforening – eller mange af de andre, der har boet her længe – de kan hjælpe dig.

Skelund er kendt som en landsby hvor sammenholdet er stort og hvor alle er velkomne. Som ny i byen, er det at give en tørn med, en fin måde at lære nye mennesker at kende.

I forbindelse med udviklingsinitiativet Skelund/Veddum er der landsbykontor i Skelund Midtpunkt.

Der er igen i år et stort program i Den Bette Skole. Se i Hadsund Folkeblad og www.skelund.dk Husk i øvrigt at holde dig orienteret på samme hjemmeside.

Udfordringer p.t:

Skelund Landsbyforening, Veddum Landsbylaug og skolebestyrelsen har bokset for at få Skelund skole bevaret i lokalsamfundet og det lykkedes.

Der er kommet ny købmand siden sidst. Det er vigtigt at vi alle støtter vores lokale forretninger, ellers har vi dem ikke i fremtiden.

En udfordring der ligger i fremtiden, er nok at Skelund og ”tvillingebyen” Veddum skal se på sig selv under en hat. Der skal i fremtiden arbejdes tættere sammen i forhold til den ”nye” store kommune – det kommer vi længst med.

Og Peter Muhl vil i aften fortælle om arbejdet i Byrådet og Jan Vestergård vil fortælle om Projekterne i Skelund og Veddum

Fjernvarme priserne i området er pebrede, men kræfter fra forsyningsområdet arbejder på at gøre noget ved det. Således er det lykkedes bestyrelsen – i samarbejde med LOF – at få klima – og energiminister Lykke Friis til at komme på besøg.

Vi har vi et godt fundament, – et godt lokalsamfund som ramme om vores hverdag. Der sker noget i Skelund.

Fremtiden i Sandgraven og ny klimaskov

I projekt 1. som omhandler tilplantning mv. er der sat dato på den nye skov og der er samarbejde med Skelund skole som vil hjælpe med at plante skov fredag d. 1. april kl. 10.00 og om aftenen er der koncert og sjov i Skelund Hallen med Jane og Shane.

Lørdag fortsætter vi med at plante skov i sandgraven og vi har også 4 flotte plantekasser der skal stå i Skelund Hovedgade med højstammet træer.

Korupådal projektet:

Korupådal vådområde er en sag hvor Korup å bliver forlænget fra Korup mølle til Pejterhuset fra ca. 6,1 km til 7,1 km – dvs at åen bliver ført tilbage til gammelt ”vandløb” fra før 1903 … altså med mange slyngninger for at rense grundvandet bedre.

Der er nedsat arbejdsgruppe sammen med MFK og de første møder startede i maj 2010: Det er et vådområde på ca. 230 ha som ikke må dyrkes traditionelt og kun efterfølgende bruges til græs.. og her er der en kæmpe opgave med at få ”harmonien” til at gå op mellem lodsejerne og MFK. Det skal nævnes at det er et frivilligheds oplæg der arbejdes med.

Nedrivning af huse i Skelund

Som I alle har fulgt med i har Skelund været i medierne op til flere gange i den sidste tid og p.t. er det aftalt at Lydholms hus skal nedrives—Skelund Landsbyforening arbejder med genhusning fra huset

Elkærvej 14 og 20 er ligeledes indberettet – PM kan evt. informere om hvad status er PT:

Købmanden i Skelund:

Skelund Landsbyforening har nedsat en købmandsgruppe som vil prøve at forklare borgerne hvad betydning det har at beholde en købmand i Skelund.. Det vil I alle se mere til i nær fremtid . Gruppen består af Peter, Helle og Louise

Opgaven går ganske enkelt på at få mere handel i Købmandsforretningen

Markedsdage igen ved Spar Skelund

Der er en mindre gruppe der arbejder på at få sat gang i markedsdagen i Skelund igen

Nyt logo i Skelund Veddum

Der kan symbolisere: sammenhold, rent vand, skove, kirsebæregn og meget mere – og en ny hjemmeside med alle vores projekter på

Den Bette skole

Den Bette Skole har en central plads i vores hjerter- men er samtidig også den der laver støj på nethinden i regnskabet.

Vi har igennem 2010 haft flere møder og sammenkomster for at prøve at få økonomien til at hænge sammen … vi er ikke på plads men på vej med flere løsninger.

Og det betyder også at vi ikke drejer nøglen lige nu. – den store skurk er den høje varmepris

Tak til alle hjælperne og bestyrelsen

Og igen en speciel stor tak til alle de hjælpende borgere i Skelund. En stor tak til Vibeke og Mogens for at Den Bette Skole og er udlejet altid ser flot ud. Tak til Elsa og hele holdet inde i Den Bette Skole for alle de flotte arrangementer der bliver holdt her året igennem.

Og en kæmpe tak til hele bestyrelsen, som altid er der når der er brug for det. Vi er 7 i bestyrelsen og 2 suppleanter.

Og vi mødes alle ”mand” hver gang – jow en dejlig arbejdsom bestyrelse der vil noget for Skelund og Omegn

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *