Skolestruktur – En svær beslutning

peter_muhlTak for alle de mails og breve der er sendt til mig i forbindelse med beslutningen om en ny skolestruktur i Mariagerfjord Kommune.

Der har været umuligt for mig at gå i gang med at besvare hver enkelt, jeg har et arbejde at passe. Men tak for dem. De er blevet læst.

Jeg har ikke været i byrådspolitik så længe, i skrivende stund omkring et år. Men et har jeg da lært: beslutninger om skolestruktur er noget af det sværeste.

Den berører hver eneste børnefamilie helt ind i køkkenet, der hvor man sidder og spiser med sine børn, og spørger hvordan det er gået i dag. Hvordan er dagen gået, hvad med matematiktimen, og hvad med kammeraterne.

Man tænker stille: hvad med skolevejen, og hvad med faciliteterne. Er de OK?

Børnenes ve og vel ligger os meget på sinde.

I landsbyerne er der en ekstra dimension. Hvad med lokalsamfundet – kan vi overleve fremover? Hvilken rolle har vi i det store billede af kommunen?

Jo – der er mange ting på spil.

Jeg endte med at stemme for det bearbejdede forslag som børn og familieudvalget kom frem til (bl.a på baggrund af de ca. 90 indsendte høringssvar, efter en høringsperiode på 8 uger, – frist d. 3 nov.). – og det gjorde jeg af følgende grunde:

  • Jeg ser ikke noget alternativ til det nuværende forslag. Kommunens økonomi er under voldsomt pres.
  • Det nye forslag bærer i høj grad præg af minimeret låneoptagelse ift. det første forslag. Og det mener jeg er nødvendigt ift. fremtidig afdrags- og rentebyrde. Det er nødvendigt at have noget at stå imod med.
  • Alle skoler har minimum to spor i fremtiden og er derfor bæredygtige.
  • Hvis ikke vi gjorde noget skulle vi starte det nye år med at lave besparelser for 15 mill. Børn og familie – ( skoleområdet ), har hidtil været friholdt for de helt store besparelser, ( salamimetoden har dog været brugt gennem årene ) og især ældreområdet kan, og må heller ikke, barberes længere ned. Alle udvalg startede, som man måske husker, året med store sparerunder.
  • Skoler består ikke kun af mursten, adresser og skolevej. De består i lige så høj grad af dygtige lærere og undervisningsklare børn. Diskussionen om matrikler er en ting, adgangen til et skoletilbud med et ordentligt indhold er i mine øjne en anden ting.
  • I mit eget område ( Øst ) var en status quo løsning ikke nok – den er i mine øjne ikke bære dygtig. Skulle man have samlet Havbakkeskolen på en matrikel skulle der findes 15-17 mill.kr. Det har vi ikke råd til. Den endelige løsning for området er for mig at se den mest fornuftige under de givne vilkår.

Denne tilpasning er blot en af flere der kommer i årene fremover, vi er udfordret i den grad af de små unge årgange og de store ældre årgange. Populært sagt skal vi drive flere plejehjem og færre skoler. Sådan er befolkningsudviklingen også her i Mariagerfjord kommune. De penge der spares på skolerne skal bruges på ældreområdet.

Dertil kommer de vilkår den siddende regering byder de danske kommuner sammenholdt med den befolkningsudvikling der finder sted

Det er ikke muligt at lave en løsning der ikke generer nogle med udfordringer af den karakter.

Jeg stemmer med hovedet – ikke på mavefornemmelser. Hvis ikke jeg bliver valgt næste gang er der en anden der bliver valgt. Sådan er det. Vi er kun valgt for 4 år ad gangen.

Endnu engang – Tak for de mange henvendelser, selvfølgelig har de gjort stort indtryk, – I skulle bare vide!

Med venlig hilsen
Peter Muhl
Medlem af byrådet i Mariagerfjord Kommune (A)

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *