Besøg med forhåbentlig LYKKElig udgang

I den østlige del af Mariagerfjord Kommune afholdes der ikke mange møder som, uanset emne, også indbefatter diskussion om den urimeligt dyre fjernvarme borgerne i Skelund-Veddum og Øster Hurup lider under. Årsagen hertil er bl.a. eksempler med varmeudgift påkr. 35.000,00 årligt, et beløb der står i skærende kontrast til huslejen hos mange husstande, hvor denne er lavere end udgiften til at få varme i huset. Og alle er enige om,at det både er en uholdbar og hamrende urimelig situation for borgerne der er tilsluttet Barmarksværkerne.

Hele forhistorien med Barmarksværkerne og deres stavnsbinding til naturgassen kender alle, der har fulgt bare lidt med i læserbreve og de TV udsendelser, som har påpeget problemet. Og delegationer har taget turen til ”Borgen” for at få politikkerne med ansvar for området i tale. Men én af de væsentlige grunde til, at der endnu ikke er sket ændringer må siges at være eksemplet på politik, når denne viser sig fra en træls side. ”Et forlig er et forlig, og det skal der ikke ændres på”, heller ikke selv om verden forandres hele tiden, herunder også nogle af de forudsætninger, der var en del af forligets beslutningsgrundlag.

Forståelsen for problemet er der, men når man som beslutningstager ikke selv bor lige midt i orkanens øje, dvs. mærker den høje varmeudgift på egen økonomi, vil forståelsen ofte kun blive ord og ikke handling. Og handling er nødvendig for landsbysamfund som i forvejen har udfordringer med fraflytning, skolelukning og butiksdød. Det er offentlig kendt, at stopklodsen for at ændre i forliget er stemmerne fra Socialdemokratiet og SF, og selvom det forlyder at den ene af disse parter har givet sig en smule, forlyder det også at den anden ikke vil høre tale om ændringer.

Man skal dog ikke bide skeer med ildsjæle på landet, og den vedholdenhed lokale kræfter har haft overfor politikerne, har nu medført af Energiminister Lykke Friis vil ud og dels se forholdene på Skelund-Veddum Varmeværk, og dels møde borgerne ved et debatmøde mandag den 15. november fra kl. 11.00 til 12.30 i Øster Hurup Multihus.

Hun suppleres med et panel bestående af MF Birgitte Josefsen (V), MF Per Husted (S), Byrådsmedlem Søren Schnack (V), samt formand for HMN Naturgas Jens Grønlund.

Debatmødet er arrangeret af Venstre Hadsund og Omegn, samt LOF Mariagerfjord og skoleleder Jan Vestergaard vil agere mødeleder for debatten.

Se mere i vedhæftede flyer
Flyer_debatmoede_med_Lykke_Friis2

Latest Comments
  1. Niels Lund

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *