Generalforsamlingen i VSV – kraftvarmeværk 30 sep. 2008

Generalforsamling i VSV d.30.09.08 i Visborg forsamlingshus.

Mange var mødt op til VSV.generalforsamlingen tirsdag aften d. 30.09.08. Faktisk satte vi vel rekorden i fremmøde. Baggrunden er klar. Aldrig har priserne på varme i vores område været så høje, og det gør drøje indhug i privatøkonomien i de forskellige hjem.

Indtrykket fra bestyrelsen var da også, at mange mødte frem for at høre hvad vi agter at foretage os i forhold til at få priserne ned på et acceptabelt niveau.

Derudover selvfølgelig :

 • Hvad tænker andre brugere

 • Kan vi forlænge løbetiden på lånet

 • Hvor langt er man med snakken om at skabe reservekapacitet for ”Projekt Visborg Hadsund”, og ad den vej skabe en bedre økonomi for alle.

 • Hvad koster det at melde sig ud

 • Hvornår er vi færdige med at betale værkets gæld og hvad betyder det i kroner og øre for os.

 • Er der andre ting man kan gøre.

De gule ærter lagde ,om ikke tungt, så dog i de flestes maver. Leif Eriksen valgtes som dirigent

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning, godkendte årsregnskab, og der var genvalg til Johnny Rasmussen, Veddum, Freddy Krogh, Visborg, og fra Skelund blev ny mand i bestyrelsen Keld Gerts. Revisor genvalg til Jørgen Velling.

De gode nyheder denne gang bestod i at gasprisen har toppet, driftleder har været i stand til at forhandle en gunstig prisaftale på plads med Midt/Nord.

Den indsats vi gjorde på et tidligt tidspunkt ( i forhold til andre værker) med hensyn til at sælge vores led på de private marked bærer frugt og ser ud til at slå igennem – også mærkbart på indtægtsssiden.

Bestyrelsen vil arbejde videre med de forslag der kom frem langs debatten.

Det drejer sig bl.a sig om:

 • Genvurdere det rentable i at forlænge lånets løbetid. Udmelding til forbrugere

 • Afholde infomøde omkring forløb og estimeret udbytte ved Hadsund-Visborg projektet.

 • Udmelde tal og rentabilitet ved at indfri den enkelte forbrugers andelsgæld.

 • Udmelde tal og prognose for priser efter at gælden er afviklet i 2015. ( i nutidspriser)

 • Derudover vil vi hægte os på det nystartede samarbejde med de andre barmarksværker som blev etableret på mødet i Uggelhuse og ad den vej være med hvor det sker.

 • Sidst men ikke mindst vil vi forsøge at få værkets hjemmeside til at fungere bedre, således den også kan være en informationskilde i det daglige.

 • Løbende se på nye muligheder.

Prøv at klikke ind på www.v-s-v.dk – hjemmesiden vil i fremtiden blive mere informativ.

www.v-s-v.dk kan altid findes på www.skelund.dk under ordet: “fjernvarmen”

På VSV – bestyrelsens vegne

Peter Muhl Nielsen

Skelund

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *