Skelund og Veddum har modtaget kr.: 130000,- fra Velfærdsministeriet

HUSK at noter datoerne nu.

Borgenes egen plan for udvikling af lokalcenter Skelund-Veddum.

Velfærdsministeriet har bevilget 130.000 kr. til en borgerplan for udvikling af Skelund-Veddum som helhed. Planen skabes af et netværk på tværs af byens foreninger, organisationer, virksomheder m.fl. i samarbejde med Grobund Aps.

På et fælles borgermøde sættes processen i gang med planen, som skal række 5 til 20 år ind i fremtiden. Under udviklingen af planen vil der blive født en lang række tiltag og projekter, der skal bidrage til at udvikle området. Projektet har mulighed for at yde professionel bistand til modning af de mest kvalificerede milepælsprojekter og bidrage med økonomiske støtte hen imod realisering af projekterne. Den samlede plan skal herefter kunne fungere som køreplan for lokalcenteret og anvendes i dialog med kommunen.

Allerede inden borgermødet vil kontaktpersoner fra områdets foreninger, erhverv, institutioner mv. blive indbudt til et opstartsmøde med henblik på at skabe et bredt netværk bag processen. Mødet afholdes på Skelund skole onsdag den 3. september 2008.

Borgermøde for hele familien afholdes i Veddum Sal søndag formiddag den 28. september 2008 kl. 9 – 12.30, hvorefter der er mulighed for fælles frokost.

Skelund landsbyforening og Veddum landsbylaug.

Yderliger oplysninger kan fås hos

Skelund Landsbyforening

Jess Laursen, Skelund – jess@laursen.mail.dk
Jan Vestergaard, Skelund – jatime@jatime.dk
Ejvind Lassen, Grobund – ejvind@grobund.com
og Veddum Landsbylaug
Orla Jørgensen www.veddum.dk – laug@veddum.dk

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *