Nærhed til skolen er det vigtigste

Mariagerfjord kommune har behov for et varieret udbud af bosætningsmuligheder og skoler. Ro om Skelund skole og dens fremtid er det vigtigste bidrag, byrådet kan yde til en positiv udvikling i lokalområdet.Enhver skole har stærke og svage sider, men det har intet med størrelsen at gøre. Det er en myte, at store skoler er bedre end små. Det ved vi, der efter 7 klasse skulle sende vores børn til en større skole.

For de mindre elever har det stor betydning at skolen ligger i lokalområdet, så den er en del af deres hverdag. Det er også derfor, at afstanden til den lokale skole har så stor betydning for unge mennesker, der ønsker at købe hus. En landsby, der har mistet sin skole, kommer hurtigt ind i en negativ spiral, hvor unge familier ikke vil købe hus, huspriserne falder, og de der vælger at købe husene, trækker de boligsociale forhold endnu længere ned. Det kan på den måde blive en rigtig dårlig forretning for kommunen at nedlægge skoler, der ellers er levedygtige.

Skelund/Veddum er udpeget til lokalcenter i den gældende kommuneplan. Som samlet lokalcenter deler vi skole, børnehave, hal mv. Skelund skole ligger inden for cykleafstand for de fleste elever, det er en moderne skole med et passende elevtal – gennemsnitligt 19 elever pr. klasse, så det virker fuldstændigt uforståeligt for os, at den kommunale administration foreslår at lukke skolen i to ud af tre forslag til ny skolestruktur.

Nu er det netop forslag administrationen kommer med, så vi får lyst til at komme med et modforslag: Vi kunne tænke os, at man blandede kortene en kende mere. For hvem siger, at det skal være samme model, der skal være gældende i hele kommunen? Vil det ikke være mere dynamisk at lade forskellige modeller være gældende i forhold til forskellige behov. Eksempelvis kunne netværksmodellen være sund fornuft et sted, mens det et andet sted ville være oplagt at anvende “status quo modellen”.

Det vil vidne om,

*

at Mariagerfjord er en kommune, der tager sin identitet alvorlig, og at det stadig er godt at leve, bo og arbejde i hele kommunen.
*

at børnefamilierne i fremtiden også er velkomne i landdistrikterne. Vi skal minde om, at 51 % af kommunens indbyggere bor på landet, og de har en klar interesse i at beholde de nuværende skoletilbud. Der vil fortsat være tilflyttere, som foretrækker at bo på landet.

Den lokale “Skelund Sogneskole” rummer kvalitet, den rummer “en god vare til pengene”, og ikke mindst – den rummer den nærhed, som børnefamilier efterspørger i området.

Ingen kan vel længere være i tvivl om, hvor Skelund-Veddum-borgerne står. Der var indkaldt til borgermøde den 26. oktober 2007, der har været en delegation af sted til Kick-off-møde i Hobro, borgerne har indsamlet en meget stort antal underskrifter til støtte for skolen, vi møder op til debatmødet i januar/februar 2008 i Hadsund, og ikke mindst har vi samlet byernes kræfter i dette indlæg. Der skal ikke herske tvivl om, at de omkring 1.000 borgere i Veddum-Skelund ønsker at beholde vores skole i nærsamfundet.

Nedenfor har vi samlet en række argumenter for at beholde Skelund Sogneskole, men I er også velkomne til at kontakte os for en nærmere drøftelse.

På vegne af Skelund Landsbyforening og Veddum Landsbylaug:

Erik Guldbæk
tlf. 38 19 69 76
Hanne Juul Thorup
tlf. 98 58 52 49
[email protected] e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den

Helle Ladefoged
tlf. 98 58 59 09
[email protected] e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den

Jan Vestergaard
tlf. 24 47 99 69
[email protected] e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den

Orla Jørgensen
tlf. 98 58 56 06
Peter Muhl Nielsen
tlf. 98 58 51 44
[email protected] e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den

Vibeke Ramm
tlf. 38 19 69 76

Derfor anbefaler vi byrådet at bevare Skelund Skole:
Helhed i planlægningen

I den gældende regionplan 2005 heder det:

“Placering og udbygning af grundskoler bør foregå med vægt på mulighederne for at opretholde en god skoleforsyning i de lokale byzonebyer.”

I kommune- og lokalplaner fra Hadsund kommune er Skelund-Veddum udpeget til et samlet lokalcenter, hvilket bl.a. indbefatter en fælles folkeskole.

I Hadsund kommunes landdistriktsplan for 2006 står: “Der er kommunale skoler i tre af kommunens landsbyer: Skelund, Als og Øster Hurup. I Visborg er der friskole. Disse skoler spiller en meget vigtig rolle for den fortsatte udvikling af landsbyerne.”

Det er muligt, det nye byråd ikke respekterer hidtidig planlægning, men giv den dog 3 -4 års prøvetid eller vent i det mindste med at skrotte den, til I selv har en ny kommuneplan klar.
Ro om skolen hjælper os til at blomstre

Der er (nogen mener i stigende grad) familier, der ønsker at bo i de små byer, når bare forholdene er til det – et af de første krav er nærhed til skole.

Skelund landsbyforening og Veddum Landsbylaug arbejder på at sætte gang i en udviklingsplan for området. Vi har ildsjælene, ideerne og lysten. Der er gode tilskudsmuligheder fra EU og staten. Byrådets vigtigste bidrag kan være at skabe ro og tillid til at skolen bliver, hvor den er.. Så skal vi nok gøre vores til, at Mariagerfjord kommune får varierede og attraktive muligheder for bosætning.
Der er et godt elevgrundlag i Skelund-Veddum

Uddrag fra Skoledistrikts prognose for Mariagerfjord Kommune 2007 – 2021

Der er i dag en klassekvotient på gennemsnitligt 19 elever i Skelund skole, den forventes at falde til 18 om 6 år, når de børn, der er født i 2007, kommer i skole.

Kommunens prognose forudser et yderligere fald længere ude i fremtiden, andre påstår der er en trend på vej, som får unge familie til at flytte på landet. Reelt kan ingen med rimelighed spå om udviklingen længere frem end de børn, der allerede er født.

Vi anser klassekvotienter mellem 15 og 25 som perfekte for børn i denne aldersgruppe, så skoledistriktet har lige den rette størrelse.

Skulle det vise sig, at udviklingen ikke følger forudsigelserne – som regel sviger børnetallet jo i bølger, vil den fremtidige skoleplanlægning blive lettere med fleksible skoledistrikter.
Borgerne har brug for skolen

Sportshallen vil næppe kunne eksistere uden skolen og klubberne får problemer, når børnene hører til i den by, hvor de går i skole og finder klassekammerater.

Byens borgere bruger skolen til musikgrupper og voksenundervisning, hallen til idræt osv., osv. Det kan vi fordi skolen er i byen lige som skole er med til at holde liv i dagligvarebutikkerne.
Børn er heldigvis forskellige

Børn har forskellige behov, nogen trives blandt mange børn, andre har behov for trygge forhold blandt få. Ved at bevare små skoler er byrådet med til at sikre varierede pædagogiske muligheder.

I vores område er der måske særligt behov for en præventiv og hurtig indsats over for svage børn. Der har Skelund skole sin særlige styrke – og den har viljen til at blive endnu bedre.
Mindre transport, mere motion

Det tager lang tid at køre med skolebus fra Veddum-Skelund til Als. Børnene sparer let en time om dagen ved at cykle til Skelund sammenlignet med at blive kørt i skolebus til Als. Bussen kører jo ikke den lige vej men skal rundt og samle op mange steder. Den tid bruges bedre på lektier, sport eller leg.

At forældre, der henter børn i SFO, tilsvarende sparer tid og benzin tæller også med i en kommune, der sætter pris på miljø og trivsel.
Den lille skole giver ansvarsfølelse

I den lille skole sker holddeling mellem årgangene. Derfor oplever eleverne i høj grad, at omgås børn på en anden alder. Det styrker ansvarsfølelse og fællesskab. For børn der er tidligt eller sent modne giver det også bedre mulighed for at finde kammerater på deres eget niveau.

Det bliver mere acceptabelt at finde venner på en anden alder, som måske bedst svarer til ens egen modenhed.
Økonomien er sund på Skelund skole

Der kan sikkert lave mange teoretiske beregninger over stordriftsfordele og besparelser, men i praksis har vi ikke set eksempler på at de holder – slet ikke når man husker at regne de mange følgeudgifter med, som vi har været inde på i de andre punkter. I praksis kan vi jo se, at Skelund skole ikke er dyrere end andre skoler.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *