Skelund Sogne Skole blev sommeren 2011 en del af Havbakkeskolen i Als.
Idag huser den alle børn fra 0. til 3. klassetrin

Se Havbakkeskolens hjemmeside for alt info vedr. skolen og SFO m.m.