Positiv udvikling for Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk

På bare 2 år er det lykkedes for varmeværket at sænke prisen for fjernvarmen med hele 45%. Baggrunden er i hovedtræk: rørledningen mellem Hadsund og Visborg, ny finansiering af varmeværket, rekord-lave gaspriser og styr på kun at producere elektricitet, når der er indtægt ved det.

Den reducerede varmepris har endda tiltrukket hele 10 nye forbrugere ved varmeværket indenfor det seneste år. Denne udvikling er både til glæde og gavn for såvel “gamle” som nye forbrugere. Tilgangen af nye forbrugere er også et udtryk for at indstillingen til og vurderingen af fjernvarme nu er baseret på nøgtern og fornuftig vurdering af investeringen ved tilslutning og udgift til varmeforbruget.

Press_img

Huse, biler, haver og andre ting skal vedigeholdes for ikke at forfalde. Det gælder også den installation der giver varme i huset. Ja denne installation kan endda forbedres, så den varme der tages ind i huset udnyttes bedre. Et eksempel er den såkaldte unit, der fordeler varmen rundt i huset. En stor del af de units, der sidder i husene der modtager varme fra værket, er ved at være op imod 20 år gamle. Hvis en 20 år gammel unit udskiftes, får forbrugeren en unit med noget større virkningsgrad(bedre udnyttelæse af varmen). Man kan helt enkelt hente mere varme ud af det der kommer ind i huset. Og i sidste ende vil udskiftning af gamle units, give en billigere drift af varmeværket, – og dermed give stabile og lavere varmeudgifter for værkets forbrugere.

På energimessen i Veddum-Skelund hallen 20. september, vil man kunne få mange gode og rimeligt let tilgængelige råd omkring optimering af husets varmeinstallation. Kom og få en snak med varmeværket på messen,- det vil kunne betale sig!

p.b.v.
Jørn Luckow
Sekretær

Latest Comments
  1. Kim Revsbæk

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *