Generalforsamling. Formandens tale og ny bestyrelse

På den netop afholdte generalforsamling i Skelund Landsbyforening aflagde Jess Laursen beretning og her følgende den fulde ordlyd fulgt af navne på den nye bestyrelse for landsbyforeningen.

Velkommen til alle jer

 

Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn – Skelund er en aktiv by med mange dejlige mennesker, natur, foreninger og erhverv.

Den Bette skole er igen med sit store program og undervisning hver mandag eftermiddag, en central dynamo for mange mennesker .Vi har noget af Danmarks reneste vand. Skelund Midtpunkt med fredags åbent for alle. Frisør, blomster og el-forretning, maskinværksted, Stald Solgården, murer og entreprenør forretninger, autoværksteder, tankstation, reklamefirmaer, skole, kirke, lægehus, skove og meget mere. Der er således rig mulighed for alle, også nye tilflyttere, for at bruge byen og alle de faciliteter der findes – kom og vær med – og er du i tvivl – så snak med Skelund Landsbyforening – eller mange af de andre, der har boet her længe – de kan hjælpe dig.  Skelund er kendt som en landsby hvor sammenholdet er stort og hvor alle er velkomne. Som ny i byen, er det at give en tørn med, en fin måde at lære nye mennesker at kende.

 

Sket siden sidst:

I forbindelse med udviklingsinitiativet Skelund/Veddum er der landsbykontor i Skelund Midtpunkt og det er vi ved at tilpasse efter en ny økonomi – projektet er ved at blive afsluttet . 

– Vi havde et projekt kørende og det kunne ikke afsluttes – og vi skal betale resterne tilbage —- minus kr.: 2000,-

 

Der er igen i år et stort program i Den Bette Skole. Se i Hadsund Folkeblad og www.skelund.dk

Husk i øvrigt at holde dig orienteret på Skelunds hjemmeside: skelund.dk .Udfordringer p.t:

Der er kommet ny købmand siden sidst og det er Conny Mikkelsen – og en genbrugsforening som hedder ”det humanitære genbrug” der lige har holdt 2 års fødselsdag – vi har en lokal dagligvareforretning i området og det er Veddum Brugs – og Skelund Tanken sælger benzin og diesel

Det er vigtigt at vi alle støtter vores lokale forretninger, ellers har vi dem ikke i fremtiden.

En udfordring der ligger i fremtiden, er nok at Skelund og ”tvillingebyen” Veddum skal se på sig selv under en hat. Der skal i fremtiden arbejdes tættere sammen i forhold til den ”nye” store kommune – det kommer vi længst med.

 

– En ny Borgervækstgruppe har slået øjnene op!

En stor udfordring til diskussion kan være:  hvor vil vi hen med Skelund i Fremtiden.:

Skal vi lave Skelund om til en ferieby hvor vi bruger husene som sommerhuse, skal vi f.eks have en venskabsby i Norge hvor vi forsøger at få flere Nordmænd til Skelund,  skal vi have ”storparceller med i den nye kommuneplan som bliver færdig behandlet ultimo 2013

Peter Muhl vil i aften fortælle om arbejdet i Byrådet kl. ca. 20.30 og ligge op til ”Skelund i Fremtiden”

Skelund – Veddum samarbejdet – vi var med til at skaffe penge hjem til Veddum Brugs – og veddum brugs vil gerne have et bestyrelsesmedlem med fra Skelund

Vi har vi et godt fundament, – et godt lokalsamfund som rammen om vores hverdag. Der sker stadig meget i Skelund.

Korupådal projektet :

Korupådal vådområde er en sag hvor Korup å bliver forlænget fra Korup mølle til Pejterhuset fra ca. 6,1 km til 7,1 km – dvs at åen bliver ført tilbage til gammelt ”vandløb” fra før 1903 … altså med mange slyngninger for at rense grundvandet  bedre.. der er nedsat arbejdsgruppe sammen med MFK og de første møder startede i maj 2010 .. planer er det skal ske hurtigst muligt .. og det er et vådområde på ca. 230 ha som ikke må dyrkes traditionelt og kun efterfølgende bruges til græs.. og her er der en kæmpe opgave med at få ”harmonien” til at gå op mellem lodsejerne og MFK. Det skal nævnes at det er et frivilligheds oplæg der arbejdes med   

Opgaven er løst her i marts og arbejdet forbentes påbegyndt lige efter høst 14 – og et år frem  

Krohaven :

Er 100 % udlejet med en ny ejer fra Viborg – det er dejligt

Nye familier til Skelund :

i 2013 er der solgt en del huse i Skelund og det har givet nye tilflyttere til byen – og børn til Skelund Skole – velkommen til alle jer

Ny sognepræst i Skelund og Visborg sogn

Sognepræst Finn Carpentier fratrådte i april 2013 efter 35 dejlige år i Skelund og en 65 år fødselsdag – så det blev til 100 års samme sted

og Sognepræst Mette Tved Hansen blev indsat 15 aug. 2013 hvor kirken og menighedshuset var fyldt op med kager og folk  – en stor velkomst til Mette

 

Nedrivning af huse i Skelund

Som I alle har fulgt med i har Skelund været i medierne op til flere gange i den sidste tid .. og pt. det blevet aftalt at Lydholms hus som er nedrevet—

Elkærvej 14 og 20 er ligeledes indberettet – PM kan evt. indformere om hvad status er PT: – de er begge nedrevet nu

 

Sankt Hans aften i Skelund i 2013  : Peter Muhl

 

Bazar Skelund

er kommet til Skelund en gang om måneden  – nemlig hver 3 lørdag i hver måned – og der starter bagagerumssalg op her i april

 

100 års skolejubilæum på Skelund Skole her i 2014

Der vil blive kaldt ind til samarbejde mellem alle foreningerne her i foråret for at planlægge en stor fælles by- og skolefestdag – måske først i sep. 14 – og det vil også blive en fest for alle – hvad skal vi gøre uden Skelund skole der ligger centralt i vores område 

 

En ny forretning i Skelund

Pia Byrgesen starter en ny skønhedssalon op på Mølbakvej – tillykke med det  

 

Nye Kirsebær til Skelund og Veddum

ved Willy Moesgård ca. kr.: 169.000,-  og vi starter plantningen lørdag d. 5 april kl. 9- fra begge byer – og all er velkommen – og det er kirsebær fra egnen –

 

Det nye logo i Skelund Veddum

Skal symbolisere: sammenhold, rent vand, skove, kirsebæregn og meget mere – og en ny hjemmeside med alle vores projekter på

 

Den Bette skole :

Den Bette Skole har en central plads i vores hjerter- men er stadig også den der laver støj på nethinden i regnskabet. Vi har stadig for store udgifter i forhold til indtægterne – vi forventer at den nedsatte varmepris vil slå igennem her i 2014. 

 

Tak til alle hjælperne og bestyrelsen

Og igen en speciel stor tak til alle de hjælpende borgere i Skelund,- en stor tak til Vibeke og Mogens for at Den Bette Skole og er udlejet altid ser flot ud.

Tak til Elsa, Christel, Gunhild og Erik og hele holdet i Den Bette Skole for alle de flotte arr. Der bliver holdt her året igennem.

www.skelund.dk bliver kørt med hård hånd af Jacob S. og Jan Vestergaard er i lære som redaktør – tak for det – skelund.dk er vores platform ud til alle borgerne og evt. tilflyttere til Skelund 

Og en kæmpe tak til hele bestyrelsen som altid er der når der er brug for det — vi er 7 i bestyrelsen og 2 supp. Og vi mødes alle ”mand” hver gang – jow en dejlig arbejdsom bestyrelse der vil noget for Skelund og Omegn 

 

Og nu til Årets Skelunder 2014

Ja vi har været i gang siden 2002 – og hver år har der været rigtig mange god navne oppe at vende

Årets Skelunder 2014 er en Skelund dreng der har boet i Skelund altid – og Skelund drengen har i alle årene været utrolig aktiv og har faktisk været med i alle grupper og bestyrelser i Skelund –altså en ægte Skelunder med meget energi som vi alle har stor gavn af personen siger faktisk aldrig nej når han bliver spurgt om hjælp enten fysisk eller med en god ide`

Ja det er en mand med mange kasketter – også i fritiden

Skelund Veddum Hallen har haft stor gavn af hjælpen

–         Skelund SIF har stor gavn og hjælp fra personen

–         Skelund Lokalhistorisk forening har kæmpe stor hjælp fra

–         ca. 25 år som formand i badmintonklubben

–         og  stadig meget aktiv

Aage Clausen – tillykke med titlen som Årets Skelunder 2014  

Vi er i Skelund landsbyforening og i Skelund by stolte over at det i år er dig der modtager titlen som årets Skelunder 2014 –

– Jeg kunne blive ved i lang tid med at fortælle den gode historie om dig Aage – du er en hædersmand af format.

 

Valget til Den nye Bestyrelse.

Jess V Laursen havde et ønske om at stoppe efter 25 år, heraf 12 som næstformand og 13 år som formand for Skelund Landsbyforening

De nyvalgt er:

Rikke Mikkelsen, Johnny Kvist og Hanne J Thorup

De gl. Valgte er:

Niels Kjær, Marion E., Per K. Og Peter Muhl

Suppleanter er:

Torben Christensen og Bente Sand

Revisorer er:

Kaj Kjeldal og Aage Clausen

Kasserer er:

Else Gade

Skelund landsbyforening har igennem mange år haft problemer med driften af Den Bette Skole, men nu er det vendt og der er for første gang overskud i Den Bette Skole, – og det er de faldende varmeudgifter i området, der er ved at ”slå” igennem – den samlede drift i Skelund Landsbyforening har givet overskud igennem mange år og der er gode muligheder for at lave nye tiltag i Skelund og omegn

Med ønsket om et godt samarbejde i Skelund landsbyforening – og velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer

På Skelunds vegne

Forh. formand for Skelund Landsbyforening

Jess V Laursen

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *