Organisering og administration af hjemmesider for Skelund og Veddum

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen for Skelund og Veddum, blev der for cirka et år siden oprettet en fælles hjemmeside; skelund-veddum.dk/veddum-skelund.dk.

Intentionen var at denne hjemmeside på sigt skulle erstatte de to lokale hjemmesider veddum.dk og skelund.dk. Det er dog ikke så lige til at nedlægge de to lokale hjemmesider. Der er flere grunde til at man stadig holder fast i at skelund.dk og veddum.dk skal eksisterer.

Onsdag den 2.december 2009 afholdte de tre webside-administratorer Jacob Hjul Seedorf, Thomas Bowman Mørch, Orla Jørgensen samt Nina Værum fra landsbykontoret møde om den fremtidige organisering og administration af de tre hjemmesider.

På mødet blev flere emner diskuteret, bl.a.:

  • Antallet af hjemmesider; skal vi have én, to eller tre ?
  • Synkronisering af aktivitetskalenderne. Hvad er nemmest og bedst?
  • Redaktionelt stof til hjemmesiderne. Hvordan får vi flere til at sende tekster til hjemmesiderne?
  • Hvordan minimerer vi det tidsforbrug de tre webside-administratorer skal bruge på hjemmesiderne, så de ikke overbebyrdes?
  • Genoplivning af fokusgruppen som arbejder med PR. De mange gode idéer og tanker man havde dengang bør der tages fat i.

Der blev ikke konkluderet noget endeligt på mødet den 2. december, fordi mødedeltagerne vurderede at det er nødvendigt at diskutere overnævnte punkter i et større forum. På den baggrund blev det aftalt at sætte punktet om hjemmesider på som dagsorden på et fælles borgermøde, som skal afholdes den 26. januar 2010.

På borgermødet den 26. januar vil der også blive gjort status på alle de andre tiltag som foregår i Skelund og Veddum. F.eks. landsbykontoret og de øvrige fokusgrupper. Så husk at sætte kryds i kalenderen. Der vil blive udsendt yderligere oplysninger om borgermødets program samt tid og sted.

Latest Comments

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *