Kære forening i Skelund

Sæt kryds i kalenderen Onsdag den 9. september kl. 19.00, hvor Skelund Landsbyforening gerne vil mødes med alle foreninger i Skelund til et stort fællesmøde, og hvor vi skal tale SSF… Samarbejde i Skelund i Fremtiden!

Af praktiske årsager er det besluttet, at hver forening kan deltage med 2 medlemmer, og uanset om foreningen kan deltage eller ej, vil landsbyforeningen gerne at alle melder tilbage med kontaktdata på foreningens formand og kontaktperson (hvis denne ikke er den samme).

Indkaldelse til mødet udsendes i august når vi har alle foreningers data, og du sender dem til Landsbyforeningens formand Jess Laursen på Jess@laursen.mail.dk og helst inden 5. august.

Hilsen
Skelund Landsbyforening

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *