Lokalhistorisk arkiv ligger i forbindelse med Den Bette Skole, Elkærvej 2, Skelund. I arkivet forefindes en stor samling af billeder m.m.

Arkivets åbningstider er fra 1. september til 15. juni mandage fra kl. 14.00 – 17.00

Bestyrelsen Skelund Lokalhistoriske

Bestyrelsen Skelund Lokalhistoriske

Udenfor den normale åbningstid kan der træffes aftale med:
Vibeke Pedersen tlf. 98 58 56 30
Børge Bach tlf. 98 58 54 96

Bestyrelsen ser således ud:
Formand: Annie Sørensen
Næstformand: Mogens Pedersen

Repræsentant for LMK og Arkivleder:
Vibeke Pedersen

Repræsentant for Gl. Nyt:
Tommy Petersen
Per Christensen

Betyrelsesmedlem:
Jens Uldahl Pedersen

Suppleanter:
Per Christensen
Conny Gülche Westphael

Udenfor bestyrelsen:
Kasserer: Aage Clausen
Sektretær: Conny Gülche Westphael